TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

DOKUMENTY

faktúry


Drahňov - služby, s. r. o.

Tvoríme, s. r. o.

Objednávky


Objednávka / 27. 10. 2020

Objednávka / 28. 10. 2020

Objednávka / 28. 10. 2020

Objednávka č. 1 / 2021

Objednávka č. 2 / 2021

Objednávka č. 3 / 2021

Objednávka č. 4 / 2021

Objednávka č. 062061

Objednávka / OÚ Drahňov

zmluvy


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

Zmluva o dielo / Kočišová 1

Nájomná zmluva / Jasovský

Nájomná zmluva / SOŠT KE 

Nájomná zmluva / Kočišová 2

Rozpočet / "Kaštieľ Drahňov"
 
Krycí list rozpočtu / "Kaštieľ Drahňov"
 
Zmluva o odbornom výcviku žiakov SOŠT KE
 
Krycí list rozpočtu / "Rozšírenie kapacity ZŠ"
 
Nájomná zmluva / "Nabíjacia stanica"

Zmluva o dielo / 
Obec Drahňov

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 
 Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
 
Krycí list rozpočtu / "GVP, spol. s r. o. Humenné"

Zmluva o dielo / ZŠ Alapiskola Drahňov


Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 09.03.2022

Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

Zmluva o dielo / Obec Drahňov

Súťažná ponuka / Komunitné centrum Drahňov

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo / Obec Drahňov

Zmluva o dielo / Obec Drahňov / "Kaštieľ Drahňov"

Rekapitulácia rozpočtu / "Kaštieľ Drahňov"

Dodatok č. 1 k ZoD / "Kaštieľ Drahňov"

Prílohy 2 a 3 k zmluve o odbornom výcviku

Nájomná zmluva / "Poľ. kolesový traktor..."
 
Krycí list rozpočtu / "Nabíjacia stanica"

Zmluva o dielo / Obec Drahňov

Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou...

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác /
GVP, spol. s r. o. Humenné

Zmluva o dielo / ZŠ Alapiskola Drahňov

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2021

výročné správy


Výročná správa 2020 / spol. DRAHŇOV 
- služby, s.r.o., r.s.p.

Výročná správa 2021 / spol. TVORIME, s.r.o., r.s.p.

Výročná správa 2020 / spol. TVORIME, s.r.o., r.s.p.