TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

DOKUMENTY

faktúry


Drahňov – služby, s. r. o.

Tvoríme, s. r. o.

Objednávky


Objednávka / 27. 10. 2020


Objednávka / 28. 10. 2020


Objednávka / 28. 10. 2020

Objednávka č. 1 / 2021

Objednávka č. 2 / 2021

Objednávka č. 3 / 2021

Objednávka č. 4 / 2021

Objednávka č. 062061

Objednávka / OÚ Drahňov

zmluvy


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

Zmluva o dielo / Kočišová 1

Nájomná zmluva / Jasovský

Nájomná zmluva / SOŠT KE 

Nájomná zmluva / Kočišová 2


Rozpočet / „Kaštieľ Drahňov“


Krycí list rozpočtu / „Kaštieľ Drahňov“

Zmluva o odbornom výcviku žiakov SOŠT KE

Krycí list rozpočtu / „Rozšírenie kapacity ZŠ“

Nájomná zmluva / „Nabíjacia stanica“

Zmluva o dielo / 
Obec Drahňov

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 
 
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
 
Krycí list rozpočtu / „GVP, spol. s r. o. Humenné“

Zmluva o dielo / ZŠ Alapiskola Drahňov


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov


Zmluva o dielo / Obec Drahňov


Súťažná ponuka / Komunitné centrum Drahňov


Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo / Obec Drahňov


Zmluva o dielo / Obec Drahňov / „Kaštieľ Drahňov“

Rekapitulácia rozpočtu / „Kaštieľ Drahňov“

Dodatok č. 1 k ZoD / „Kaštieľ Drahňov“

Prílohy 2 a 3 k zmluve o odbornom výcviku

Nájomná zmluva / „Poľ. kolesový traktor…“

Krycí list rozpočtu / „Nabíjacia stanica“


Zmluva o dielo / Obec Drahňov


Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou…

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác /
GVP, spol. s r. o. Humenné

Zmluva o dielo / ZŠ Alapiskola Drahňov

výročné správy


Výročná správa 2020 / spol.
DRAHŇOV
– služby, s.r.o., r.s.p.


Výročná správa 2021 / spol. TVORIME, s.r.o., r.s.p.


Výročná správa 2020 / spol. TVORIME, s.r.o., r.s.p.