tvorimersro

DOKUMENTY

faktúry


Faktúra

Faktúra

Faktúra

Faktúra
 
Faktúra

 Faktúra
 
Faktúra


Faktúra


Faktúra

Faktúra

Objednávky


Objednávka / 27. 10. 2020


Objednávka / 28. 10. 2020


Objednávka / 28. 10. 2020

Objednávka č. 1 / 2021

Objednávka č. 2 / 2021

Objednávka č. 3 / 2021

Objednávka č. 4 / 2021

Objednávka č. 062061

Objednávka / OÚ Drahňov

Objednávka

zmluvy


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

Zmluva o dielo / Kočišová 1

Nájomná zmluva / Jasovský

Nájomná zmluva / SOŠT KE 

Nájomná zmluva / Kočišová 2


Rozpočet / “Kaštieľ Drahňov”


Krycí list rozpočtu / “Kaštieľ Drahňov”

Zmluva o odbornom výcviku žiakov SOŠT KE

Krycí list rozpočtu / “Rozšírenie kapacity ZŠ”

Nájomná zmluva / “Nabíjacia stanica”


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov


Zmluva o dielo / Obec Drahňov


Súťažná ponuka / Komunitné centrum Drahňov


Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo / Obec Drahňov


Zmluva o dielo / Obec Drahňov / “Kaštieľ Drahňov”

Rekapitulácia rozpočtu / “Kaštieľ Drahňov”

Dodatok č. 1 k ZoD / “Kaštieľ Drahňov”

Prílohy 2 a 3 k zmluve o odbornom výcviku

Nájomná zmluva / “Poľ. kolesový traktor…”

Krycí list rozpočtu / “Nabíjacia stanica”

verejné obstarávanie