tvorimersro

DOKUMENTY

faktúry

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávky


Objednávka / 27. 10. 2020


Objednávka / 28. 10. 2020

 
 
 
 
 
 
 
 

zmluvy


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

Zmluva o dielo / Kočišová 1

Nájomná zmluva / Jasovský

Nájomná zmluva / SOŠT KE 

Nájomná zmluva / Kočišová 2


Zmluva o dielo / Z. Š. Alapiskola Drahňov

 
 
 
 

verejné obstarávanie